Organizácia školského roka 2011/2012

 

Školský rok 2011/2012 sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok).

 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok).

 

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

27. október 2011 (štvrtok)

28. október –

31. október 2011

2. november 2011 (streda)

vianočné

22. december 2011 (štvrtok)

23. december 2011 – 5. január 2012

9. január 2012

(pondelok)

polročné

2. február 2012 (štvrtok)

3. február 2012 (piatok)

6. február 2012 (pondelok)

jarné

BA

NR

TT

17. február 2012 (piatok)

20. február –

24. február 2012

27. február 2012 (pondelok)

KE

PO

24. február 2012 (piatok)

27. február –

2. marec 2012

5. marec 2012 (pondelok)

BB

ZA

TN

2. marec 2012

(piatok)

5. marec –

9. marec 2012

12. marec 2012 (pondelok)

veľkonočné

4. apríl 2012

(streda)

5. apríl –

10. apríl 2012

11. apríl 2012

(streda)

letné

29. jún 2012

(piatok)

2. júl –

31. august 2012

3. september 2012 (pondelok)

 

Návrat na úvod