Motto školy :

Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať

           
J.A. Komenský 

  Budova ZŠ