Celoškolské podujatia

Návrat na úvod

september Otvorenie školského roka
október Ochrana človeka a prírody
október Imatrikulácia prvákov
október Vystúpenie žiakov na posedení s dôchodcami
november Deň otvorených dverí
december Posedenie pri jedličke
december Stretnutie zamestnancov ZŠ s MŠ Zubák
január Karneval
marec Deň učitežov
máj Deň matiek /s OcÚ Zubák/
máj Ochrana človeka a prírody
jún MDD
máj-jún Športový deň
priebežne Zber druhotných surovín a liečivých rastlín
máj Vystúpenie žiakov ku Dňu matiek v KD
máj Noc s rozprávkami Pavla Dobšinského
jún Záver školského roka