PRÍPRAVA ŽIAKOV NA SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY

Služby poskytované školou

 

V školskom  roku  2007/2008   bude poskytovať možnosť  občanom    navštevovať počítačovú učebňu a využívať Internet.

Návrat na úvod