Toto som vybrala zo Správy pre školskú radu za rok 2005/2006

 

Spolupráca školy:

 

 

-       s CPPP v Púchove   hlavne v oblasti pedagogicko-psychologického vyšetrovania žiakov,

        na úseku  výchovného poradenstva , pri začlenení žiakov

-       s CPPP / Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie / Trenčín

-       s MPC  Trenčín

-       s MPC Banská Bystrica

-       so ZUŠ Púchov

-       s Poľovníckym zväzom v Zubáku

-       s Lesnou správou Považská Bystrica

-       s PZ Púchov

-       s detským lekárom

-       so Školskou mliečnou ligou DANONE

-       s CVČ Púchov

-       s Komisiou pre školstvo pri OcÚ  v Zubáku

-       so ZPO v Zubáku

-       s TJ Zubák

 

Návrat na úvod