Začiatky a konce vyučovacích hodín

  Riadne vyučovanie
vyučovacia hodina 45 min
v. hod zač. kon. prest.
1. 7:25 7:50 5 min.
2. 7:55 8:40 10 min.
3. 8:50 9:35 10 min.
4. 9:45 10:30 20 min.
20 min. veľká prestávka
5. 10:50 11:35 10 min.
6. 11:45 12:30 10 min.
7. 12:40 13:25 25 min.
25 min. obedňajšia prestávka
7. 13:50 14:35  

Návrat na úvod